Portfolio > Monotypes

Euphamora
Monotype
10" X 12"
2016
Spore
Monotype
10" X 12"
2016
Spreader
Monotype
10" X 12"
2016
Auxin
Monotype
10" X 12"
2016
Canyon I
Monotype
18" X 24"
2016
Canyon 13
Monotype
18" X 24"
2016
Canyon 6
Monotype
18" X 24"
2016
Canyon 7
Monotype
18" X 24"
2016
Corn
Monotype
18" X 24"
2016
Corn II
Monotype
18" X 24"
2016
City
Monotype
18" X 24"
2016
Stomp
18" X 24"
2016